Kurs behawiorysta psów Ranczo Wszystko dla Zwierząt

psychodogia bannerpsów Ranczo Wszystko dla Zwierząt ” class=”wp-image-2728″/>
Kurs behawiorysta psów Ranczo Wszystko dla Zwierząt

Kurs behawiorysta psów Ranczo Wszystko dla Zwierząt to kurs przeznaczony jest dla trenerów wykazujących duże zainteresowanie w kierunku pracy nad emocjami psa, poruszających się już w przestrzeni pracy behawioralnej, ale potrzebujących usystematyzowania swojej wiedzy i nabycia nowych kompetencji.

Opisując krótko charakter naszego kursu można powiedzieć, ze jest to szkolenie wzmacniające umiejętności trenera w kierunku interakcji z właścicielem, który ma być kompleksowo przygotowany do pracy ze swoim psem w trakcie kursu i po jego zakończeniu.
Z czego wynika nasze podejście? Podczas kursów dla psów pojawiają się psy w dramatycznym stanie emocjonalnym, z bardzo poważnymi traumami. Bardzo często zdarza się, że sam trener behawiorysta mimo ogromnej wiedzy nie jest w stanie przepracować pewnych zadań, ponieważ wynika to z potencjalnego zagrożenia ze strony psa. Wówczas „trenerem”, pod profesjonalnym okiem behawiorysty musi stać się opiekun, któremu pies ufa najbardziej. Podsumowując: PsychoDogia to uczenie przyszłych trenerów behawiorystów, jak pracować z właścicielami, aby oni mogli pracować ze swoimi psami.

Kurs behawiorysta psów Ranczo Wszystko dla Zwierząt

Kurs behawiorysta psów Ranczo Wszystko dla Zwierząt
Kurs behawiorysta psów Ranczo Wszystko dla Zwierząt

Najważniejsze zagadnienia kursu obejmują:

– omówienie typów klientów i ich psów

– techniki komunikacji i zawieranie w nich czytelnych instrukcji dla klientów

– prezentowanie zadań z psami klientów

– znajomość akcesoriów treningowych (wyposażenie samochodu, sali, terenu zewnętrznego, sprzęt dla ludzi i psów)

– przeprowadzenie konsultacji (określanie szczegółowych danych psa, zakres pytań w rozmowie z właścicielem, proponowanie i moderowanie zmian w życiu człowieka i psa, ogólne rozpoznanie gotowości właściciela do podjęcia pracy z psem) 

– obserwacja psa pod kątem terapii (leki, suplementy, dieta, badania)

– ocena stanu emocjonalnego i fizycznego psa

– rozpoznawanie zachowań (wycofanie, lękliwość, lęk separacyjny, agresja)

– ekscytacja podczas spacerów i jak ją obniżać

– wpływ komend na zachowanie psa i ich wzajemna zależność (dopasowanie zakresu komend w konkretnych przypadkach)

– układanie programów (psie przedszkole, zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe)

– wzmacnianie motywacji u psa

– animacja czasu między treningami i zabawa (zabawki węchowe, interaktywne, akcesoria) – kontakt z klientem (konsultacje telefoniczne, wyznaczanie granic kontaktu)

Kurs behawiorysta psów Ranczo Wszystko dla Zwierząt

Wszystkie tematy są realizowane przede wszystkim podczas praktyki, stawiamy na działanie, a nie na suchą teorię. Uczestnik kursu bierze czynny udział w konsultacjach, poznaje pracę firmy od środka, uczy się sposobów komunikacji z człowiekiem, organizacji zajęć i akcji, analizuje konkretne zachowania psów – wszystko podczas realnych zajęć podpartych rzetelną wiedzą. Wychodzimy z założenia, że obserwacja i aktywne działanie są najlepszą formą zdobywania kompetencji i pobudzania do kreatywnego, błyskotliwego myślenia, co jest bardzo ważnym aspektem zawodowej pracy trenera behawiorysty.

Czas trwania kursu obejmuje 12 miesięcy, istnieje możliwość przerwania kursu po 3 miesiącach; uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia trzymiesięcznego kursu z wyszczególnionym, zrealizowanym programem.

Spotkania będą obejmowały dwa, pełne dni w miesiącu (niekoniecznie weekendowe).

Program kursu będzie opracowany indywidualnie (na podstawie potrzeb i umiejętności uczestnika), po odbyciu rozmowy telefonicznej i spotkaniu zapisowym (koszt spotkania: 200 zł, na poczet pierwszej raty).

  • Zapraszamy na Facebook oraz YouTube
  • Chcesz wiedzieć więcej ? Skontaktuj się z nami i umów się na zajęcia w naszym ranczo ?
  • ☎️ +48 537 009 109
Nasze opinie